දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

දහම් පාසල් ගුරුභවතුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය

10,000 කට අධික දහම් පාසල්වල ගුරු භවතුන්ගේ ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය නිසි ප්‍රමිතිගත කිරීම සඳහා මේ වන විට පාලි බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලය හා ඒකාබද්ධව දහම් සරසවිය ක්‍රියාත්මක වේ.

දහම් සරසවිය

නවතම සිදුවීම් සහ ස්ථාන

අපගේ නවතම පුවත් සොයා ගන්න

දිවයින පුරා විහාරස්ථාන වල කඨින චීවර පූජාව පැවැත්වීම
දිවයින පුරා විහාරස්ථාන වල කඨින චීවර පූජාව පැවැත්වීම

පවතින කොවිඩ් වසංගතය තුළ, දිවයින පුරා විහාරස්ථාන වල කඨින චීවර පූජාව පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කර ඇති උපදෙස් අනුව,

කඨින චීවරය රැගත් පෙරහැර, කඨින චීවර පූජාව හා කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනය උපරිම සැදැහැවතුන් 50 ක පිරිසක සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලෙස දන්වා ඇත.

ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ හා සැදැහැවතුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සියලු සෞඛ්‍යය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් උතුම් කඨින චීවර පූජාව සංවිධානය කරන මෙන් ශාසනාලයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමි.

සුනන්ද කාරියප්පෙරුම
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්

කේ. පී. සිරිබද්දන මහතා  අතිරේක බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධූරයට පත්වෙයි.
කේ. පී. සිරිබද්දන මහතා අතිරේක බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධූරයට පත්වෙයි.

උතුරු මැද පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ කේ පී සිරිබද්දන මහතා අතිරේක බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ලෙසින් 2021.10.14 දින  වැඩ ආරම්භ කළේය.

අතිරේක බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස පී.ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මහතා වැඩ භාරගනී
අතිරේක බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස පී.ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මහතා වැඩ භාරගනී

අතිරේක බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස පී.ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මහතා වැඩ භාරගනී

නුවරඑළිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ පී.ඒ.සරත්චන්ද්‍ර මහතා 2021.07.01 දින අතිරේක බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙසින් වැඩභාර ගත්තේය.

21 වසරක පරිපාලන සේවයෙහි හසල අත්දැකීම් ඇති සරත්චන්ද්‍ර මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පාලන, පුහුණු, ප්‍රකාශන ( ග්‍රාම සංවර්ධන පරිපලන ආයතනය - බොරුල්ල ), සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ( විල්ගමුව ), ප්‍රාදේශීය ලේකම් ( ලග්ගල පල්ලේගම ), සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ( නුවරඑළිය ) ආදී රාජ්‍ය ආයතන රාශියක සේවය කොට ඇත.

අපගේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු ගවේෂණය කරන්න

අපගේ කාර්ය මණ්ඩල විස්තර

සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්
කේ.ඩී.එස්.කේ.කුරුප්පු මහතා
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් (විහාර දේවාලගම්)
ජී.චන්ද්‍රසේන මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
කේ.ඒ.ඩී.ජේ.විජේවර්ධන මහත්මිය
සහකාර කොමසාරිස් (පාලන)
පී.එස්.ඩබ්.හේවගේ මිය
නීති නිළධාරි
එම්.ටී.ඒ.යු.මුණවීර මහතා
බෞද්ධ කටයුතු සහකාර කොමසාරිස් (රත්නපුර)